Το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Με θερμιδομετρητή, μετρητή βημάτων, ελεγκτή οξυγόνου αίματος αλλά και δυνατότητα Social share σε wechat, QQ, Facebook και λοιπά social media, ομολογουμένως έχει τον τρόπο να αναβαθμίσει την άσκησή σας, αλλά και να συμβάλλει καθοριστικά στην καλή υγεία σας! Επιπλέον, καταγράφει διαρκώς τους καρδιακούς παλμούς σας με απόλυτη ακρίβεια μέσω προηγμένης τεχνολογίας και σας ενημερώνει όταν είναι ιδιαίτερα ψηλοί ή χαμηλοί. Πλέον, η παρακολούθηση των επιδόσεων και της φυσικής σας κατάστασης είναι… παιχνιδάκι.